Židé – naši sousedé

Kultura , odkaz i stálá přítomnost lidí v krajině.

Žide přicházeli do Českého království již od konce 13 století. A i přes častou nevlídnost místních obyvatel a jejich předsudky, se postupně stali nedílnou součástí společnosti městského i vesnického života. Měli zde své obchůdky, spolky, synagogy, dílny- žili zde – ale vždy tak trochu opodál. I přes značné ovlivnění evropským prostředím-židé ani po staletích nezapomněli na to, kdo jsou – na svůj jazyk, tradice a víru. Tento dlouho tvarovaný organismus soužití, bohužel, zmizel i s našimi sousedy v šílenství válečného běsu, který rozpoutal fašismus. Pojďme se projet krajinou a navštívit památná místa se vzpomínkou na úžasnou kulturu a tradice našich letitých sousedů.

Nejprve uvidíme unikátně zachovalý soubor židovských památek ve městě – Uštěk – Synagogu, rabínský dům, hřbitov, židovskou školu. V zápětí se přesuneme na pietní území národního památníku holokaustu v – Terezíně. Navštívíme muzeum ghetta, malou pevnost a mnoho dalších významných míst tohoto místa nechvalně proslulého z období 2 světové války. Na závěr dne si ještě prohlédneme krásně zrekonstruovaný židovský hřbitov v – Hřivčicích. Tento výlet je unikátní svým historicko-naučným-i pietním obsahem a sdělením dalším generacím.

(nenáročná procházka cca 2 km)