Sakrální zajímavosti a architektura severu

Více než 1100 let křesťanství v Čechách.

Tento okruh po památkách a po stopách stále živého odkazu křesťanství v zemi začneme na slovanském hradišti v Budči – kde spatříte nejstarší dochovanou sakrální a kamennou architekturu u nás-rotundu Sv.Petra a Pavla z počátku 10 století.

Dále navštívíme magické místo s údajným vývěrem pozitivní energie v nedokončeném chrámu kláštera v – Panenském Týnci. V Mostě si pak prohlédnete unikátní, pozdně gotický chrám, který byl zachráněn před likvidací kvůli těžbě uhlí tím, že byl na kolejích posunut o témě 900m.

Po obědě navštívíme majestátní cisterciácký klášter v Oseku – perlu mezi českými kláštery. Uvidíte i základy protestantského kostela v – Hrobu – jehož násilné zboření na počátku 17 stol. bylo jednou z příčin nejhoršího evropského konfliktu do té doby –třicetileté války. Na závěr pak uvidíme  v Teplicích románskou kryptu s ostatky zakladatelky – Teplického kláštera – královny Judity. Historie, krása,rozjímání,zamyšlení.

(nenáročná procházka cca 2 km)