Ekologické následky povrchové těžby uhlí v severních Cechách a proces následné rekultivace


Tento nevšední okruh Vás seznámí s historií gigantických těžeb uhlí pod krušnými horami a tváří krajiny poté, co byl tento zásadní zásah do krajiny, životů lidí a měst ukončen.

Nejprve navštívíme unikátní rozhlednu, která vznikla v jedné z věží tepelné elektrárny v – Ledvicích. Z tohoto místa se budete moci podívat do nitra obří šachty dolu Bílina, jejíž dno je zároveń i nejhlubším místem v České republice. Dále navštívíme pohádkový zámek – Jezeří, který byl zachráněn v poslední chvíli před postupující těžbou a ocitl se tak na útesu nad šachtou. Po po obědě si prohlédneme světový unikát! Monumentální gotický chrám v – Mostě, který byl po kolejích posunut o 841 m, aby unikl zničení těžbou  – a potom i hrad nad městem.

Naší pouť ukončíme optimisticky – u jezera Barbora s moderním golfovým komplexem a rekreační zónou, která vznikla na rekultivovaných plochách bývalých dolů. Jde o velice zajímavé, současné téma a také memento o vztahu lidí ke krajině. Zážitek i zamyšlení pro ty,kterým není osud naší planety lhostejný

(nenáročná procházka cca 2 km)