Archeologické a prehistorické zajímavosti na území Čech

Lidé žijí a žili na území dnešních Čech již v paleolitu. Za ta nesčetná tisíciletí nám tu po našich předcích zůstalo mnoho úžasných míst. A některá z nich uvidíte na tomto nevšedním výletě. Hned ráno si prohlédneme světový unikát a patrně nejvýchodněji situovaný megalitický výtvor v Evropě – Kounovské kamenné řady. Navštívíme také archeologické muzeum v přírodě s ukázkami pravěkých staveb a života v dávných dobách – Březno. Spatříte dva menhiry – kamenné svědky dob nejstarších zemědělců – Slavětín, Klobúky. Procházkou lesem dojdeme na starobylé a před staletími pravděpodobně velmi významné, rituální hradiště z období prvních keltů – Stradonice. Poté postojíme pod mohutným pamětníkem a jedním z nejstarších dubů v zemi opředeném krásnou pověstí o knížeti Oldřichovi a jeho Boženě – Peruc. A to nejlepší na konec – Budeč – Přemyslovský hrad, na kterém se vzdělával patron české země Sv.Václav a kde stojí nejstarší stojící dochovaná stavba v Čechách rotunda Sv.Petra a Pavla. Den plný zážitků a krás. (málo náročné – cca 5 km chůze)